Vilkår og betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER

SMS/MMS MOBIL MELDINGS MARKEDSFØRINGSPROGRAM 

Vi tilbyr et mobilmarkedsføringsprogram (Programmet) som du samtykker til å bruke og delta i, underlagt disse Vilkårene for mobilmeldinger og Personvernregler (Avtalen). Ved å melde deg på eller delta i noen av våre programmer, aksepterer du og godtar disse vilkårene og betingelsene, inkludert, uten begrensning, din avtale om å løse eventuelle tvister med oss ​​gjennom bindende, individuelt pålagt voldgift, som er detaljert i seksjonen "Tvisteløsning" nedenfor. Denne avtalen begrenser seg til programmet og er ikke ment å endre andre vilkår og betingelser eller personvernregler som kan styre forholdet mellom deg og oss i andre sammenhenger.

Programmet lar brukere motta SMS / MMS-meldinger ved å velge å delta i programmet, for eksempel gjennom påmeldingsskjemaer på nettet eller i applikasjoner. Uansett hvilken påmeldingsmetode du brukte for å bli med i Programmet, godtar du at denne Avtalen gjelder for deltakelsen din i Programmet. Ved å delta i Programmet, godtar du å motta automatiske markedsføringsmeldinger på mobiltelefonen knyttet til ditt påmelding, og du forstår at samtykke ikke er nødvendig for å gjøre kjøp hos oss. Selv om du samtykker i å motta meldinger sendt ved bruk av en automatisk telefonoppringing, skal det foregående ikke tolkes som å antyde eller implisere at noen eller alle våre mobile meldinger sendes ved bruk av et automatisk telefonoppringingssystem ("ATDS" eller "autodialer").

Hvis du ikke ønsker å fortsette å delta i Programmet eller ikke lenger godtar denne Avtalen, godtar du å svare STOPP eller AVBRYT til enhver mobiltekstmelding fra oss for å melde deg ut av Programmet. Du kan motta en ekstra mobilmelding som bekrefter beslutningen din om å melde deg ut. Du forstår og godtar at de foregående alternativene er de eneste rimelige metodene for å melde deg ut. Du forstår og godtar at det å prøve å melde deg ut ved å sende andre ord eller verbalt be et av teammedlemmene våre om å fjerne deg fra listen vår, ikke anses som en rimelig måte å melde deg ut på.

Du erkjenner at meldingsfrekvensen er forskjellig og at samtykke ikke er en betingelse for kjøp. Programmet innebærer gjentatte mobile meldinger, og ytterligere mobile meldinger kan sendes periodisk basert på din interaksjon med oss.

Du må ha en trådløs enhet som er i stand til å sende og motta meldinger, være tilknyttet en deltakende mobiloperatør og være en abonnent på teksttjenester. Ikke alle mobiltelefonoperatører tilbyr den nødvendige tjenesten for å delta. Sjekk telefonens funksjoner for spesifikke instruksjoner for teksting.

Du kan ikke bruke plattformen hvis du er under tretten (13) år. Hvis du bruker eller engasjerer deg med plattformen og er mellom tretten (13) og atten (18) år gammel, må du ha foreldrenes eller vergeens tillatelse til å gjøre det. Ved å bruke eller engasjere deg med plattformen, erkjenner og samtykker du i at du ikke er under tretten (13) år, er mellom tretten (13) og atten (18) år og har foreldrenes eller vergeens tillatelse til å bruke eller engasjere deg med plattformen, eller er myndig i din jurisdiksjon. Ved å bruke eller engasjere deg med plattformen, erkjenner og samtykker du også i at du har tillatelse til å bruke og/eller engasjere deg med plattformen i henhold til gjeldende lov i din jurisdiksjon.

Du garanterer og representerer overfor oss at du har alle nødvendige rettigheter, makt og myndighet til å godta disse vilkårene og utføre dine forpliktelser i henhold til dem, og ingenting som er inneholdt i denne avtalen eller i utførelsen av slike forpliktelser vil sette deg i brudd med noen annen kontrakt eller forpliktelse. Partenes unnlatelse av å utøve noen rettighet som er gitt her, skal ikke anses som et frafall av noen ytterligere rettigheter herunder. Hvis noen bestemmelse i denne avtalen blir funnet å være ugyldig eller ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen bli begrenset eller eliminert til det minimale omfang som er nødvendig for at denne avtalen ellers skal forbli fullt ut gjeldende og håndhevelig. Eventuelle nye funksjoner, endringer, oppdateringer eller forbedringer av Programmet skal være underlagt denne avtalen med mindre annet uttrykkelig er angitt skriftlig. Vi forbeholder oss retten til å endre denne avtalen fra tid til annen. Eventuelle oppdateringer i denne avtalen vil bli kommunisert til deg. Du erkjenner ditt ansvar for å gjennomgå denne avtalen fra tid til annen og være klar over slike endringer. Ved å fortsette å delta i Programmet etter slike endringer, aksepterer du denne avtalen, som endret.

Hvis du har spørsmål, kan du sende "HJELP" til nummeret du mottok meldingene fra. Du kan også kontakte oss for mer informasjon om Programmet.

SMS/MMS-TEKSTMELDINGSMARKEDSFØRINGSPROGRAM

Ditt personvern er ekstremt viktig for oss. Vi vil kun bruke informasjonen du gir gjennom programmet for å sende dine mobile meldinger og svare på deg hvis nødvendig. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, deling av informasjon med plattformleverandører, telefonselskaper (operatører) og andre leverandører som hjelper oss med å levere mobile meldinger. VI SELGER, LEIER, UTVEKSLER, LEASER ELLER OVERFØRER IKKE FOR PROFITT NOEN TELEFONNUMRE ELLER KUNDEINFORMASJON SOM ER SAMLET INN GJENNOM PROGRAMMET TIL NOEN TREDJEPART. Ikke desto mindre forbeholder vi oss retten til enhver tid å avsløre all informasjon som nødvendig for å tilfredsstille enhver lov, forskrift eller regjeringsforespørsel, for å unngå ansvar eller for å beskytte våre rettigheter eller eiendom. Når du fullfører skjemaer online eller på annen måte gir oss informasjon i forbindelse med programmet, godtar du å gi nøyaktig, fullstendig og sann informasjon. Du godtar ikke å bruke et falskt eller villedende navn eller et navn som du ikke har autorisasjon til å bruke. Hvis vi, etter vår skjønn, tror at slik informasjon er uriktig, unøyaktig eller ufullstendig, eller du har valgt å delta i programmet for en annen grunn, kan vi nekte deg tilgang til programmet og forfølge eventuelle passende rettsmidler.

California Civil Code Section 1798.83 og The General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) gir brukere av programmet som er bosatti Europeiske Unionen rett til å be om visse opplysninger angående vår utlevering av informasjonen du gir gjennom programmet til tredjeparter for deres direkte markedsføringsformål.

Kontakt oss på følgende adresse for å be om informasjon:

Kundeservice@smartkjøkken.no